Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

06-09

35

5–8

06-23

37

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2019–2020 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2019-09-02–2020-01-24

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2020-01-27–2020-06-09

5–8 klasėms – 2020-01-27–2020-06-23

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Pamokų laikas:

1 klasių mokinių:

Pamokos

1 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.10–8.45

 

 

9.30–10.00

(10.35–10.55 – judrioji pertrauka)

2 pamoka

8.55–9.30

3 pamoka

10.00–10.35

4 pamoka

10.55–11.30

5 pamoka

11.40–12.15

12.20 val. pirmų klasių mokytojai palydi mokinius į pailgintos darbo dienos grupės klasę

 

 

2–8 klasių mokinių:

Pamokos

2–8 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.00–8.45

 

 

10.35–10.55 – 2–4 klasių mokiniams

11.40–12.00 – 5–8 klasių mokiniams

2 pamoka

8.55–9.40

3 pamoka

9.50–10.35

4 pamoka

10.55–11.40

5 pamoka

12.00–12.45

6 pamoka

12.55–13.40

7 pamoka

13.50–14.35

 

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

 Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2020-06-09

2020-06-23

 

2020-08-31

2020-08-31

        

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama:

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Dienų/valandų

skaičius

Data

1. 

Mokslo ir žinių diena

1 d.

2019-09-02

2. 

Jaunųjų tyrinėtojų diena

3 val.

Rugsėjo mėn. II–IV savaitė

3.

Mokymosi virtualiose aplinkose diena

1 d.

Spalio mėn. I savaitė

4.

Karjeros diena

3 val.. Lapkričio mėn. III–IV savaitė

5. 

Kalėdiniai renginiai:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

1 d.

Gruodžio mėn. III–IV savaitė

6.

Sporto šventė

1 d.

2020 m. sausio–vasario mėn.

7. 

Edukacinių išvykų diena (klasėms pageidaujant)

1 d.

I pusmetis klasių pasirinktu laiku

8.

Šventinė verslo mugė

1 d.

2020 m. birželio mėn. 1 d.

9.

Trumpalaikių integruotų projektų vykdymas ir pristatymas:

1–4 kl. mokiniams

..........................................................................

5–8 kl. mokiniams

 

2 d.

.........................

3 d.

 

Birželio mėn. I savaitė

(2020 m. birželio 3–4 d.

...........................................................

Birželio mėn. III savaitė

(2020 m. birželio 16–18 d.)

10.

5–8 kl. mokinių ugdymo karjerai renginys „Šok į tėvų klumpes“

1 d.

2020 m. birželio mėn. II savaitė

11.  

Edukacinių išvykų diena (klasėms pageidaujant)

1 d.

II pusmetis klasių pasirinktu laiku (gegužės–birželio mėn.)

12.

1–4 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

5–8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

1 d.

2020 m. birželio mėn. I savaitė

 

2020 m. birželio mėn. III savaitė

 
Atnaujinta: 2019-08-28