Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–5

05-30

32

6–8

06-02

34

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2016–2017 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2016-09-01–2017-01-20

II pusmetis:

1–5 klasėms – 2017-01-23–2017-05-30

6–8 klasėms – 2017-01-23–2017-06-02

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Pamokų laikas:

1 klasių mokinių:

Pamokos

1 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.10–8.45

 

 

9.30–9.50

2 pamoka

8.55–9.30

3 pamoka

9.50–10.25

4 pamoka

10.55–11.30

5 pamoka

11.45–12.20

12.20–12.30 val. pirmų klasių mokytojų budėjimo pertrauka – užima mokinius iki pailgintos darbo dienos grupės pradžios ir 12.30 val. palydi mokinius į 7 kab.)

 

 

2–8 klasių mokinių:

Pamokos

2–8 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.00–8.45

 

 

10.35–10.55 – 2–4 klasių mokiniams

11.40–12.10 – 5–8 klasių mokiniams

2 pamoka

8.55–9.40

3 pamoka

9.50–10.35

4 pamoka

10.55–11.40

5 pamoka

12.10–12.55

6 pamoka

13.05–13.50

7 pamoka

14.00–14.45

 

 

Mokinių atostogos

15. 1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

1–8 kl. mokiniams

2016-12-27

2017-01-06

 Žiemos

6–8 kl. mokiniams

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros:

1–5 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2017-05-31

2017-06-05

 

2017-08-31

2017-08-31

 

 

16. 1–5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2017-02-13

2017-02-17

2017-04-03

2017-04-18

2017-04-07

2017-04-18

        

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama 9mokymosi dienos:

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingas

1. 

Mokslo ir žinių diena

2016-09-01

(ketvirtadienis)

J. Švėgždienė, A. Saikauskienė, V. Skupienė, V. Bartkienė. Mokyklos fojė puošia 7 klasių mokiniai

2. 

Savivaldos diena

2016-09-02

(penktadienis)

Klasių vadovai

3. 

Kalėdiniai renginiai:

1–4 klasių mokiniams

 

5–8 klasių mokiniams

 

2016-12-21

(trečiadienis)

2016-12-22

(ketvirtadienis)

Mokyklos erdves ir eglę puošia – mokinių savivalda; salę – 6 kl. mokiniai

V. Bartkienė, II klasių vadovai

J. Švėgždienė; A. Saikauskienė, V. Skupienė

 

4.

Olimpiadų ir konkursų diena

2017-01-11

(trečiadienis)

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Vašėtienė; metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

5. 

Pavasario mugė. Kūrybinės dirbtuvėlės

2017-03-17

(penktadienis)

J. Švėgždienė, A. Saikauskienė, V. Skupienė, III klasių vadovai, R. Paurazienė

6.

Sporto ir sveikatingumo šventė

2017-05-15

(pirmadienis)

Kūno kultūros mokytojos D. Dambrauskienė, A. Kuncevičienė, technologijų mokytoja A. Urbonienė

7.  

Edukacinių išvykų diena

(klasėms pageidaujant)

I pusmetis (pasirinktinai)

Klasių vadovai

8. 

Edukacinių išvykų diena

II pusmetis

(pasirinktinai)

Klasių vadovai

9.

Mokslo metų užbaigimo šventė:

1–4 klasių mokiniams

 

5–8 klasių mokiniams

 

 

2017-05-30

(antradienis)

2017-06-02 (penktadienis)

J. Švėgždienė, V. Skupienė, A. Saikauskienė, V. Bartkienė, neformaliojo vaikų švietimo būrelių vadovai; III klasių vadovai

 

Atnaujinta: 2016-10-19