Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

06-07

35

5–8

06-21

37

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2018–2019 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2018-09-03–2019-01-31

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2019-02-01–2019-06-07

5–8 klasėms – 2019-02-01–2019-06-21

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Pamokų laikas:

1 klasių mokinių:

Pamokos

1 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.10–8.45

 

 

9.30–10.00

(10.35–11.05 – judrioji pertrauka)

2 pamoka

8.55–9.30

3 pamoka

10.00–10.35

4 pamoka

11.05–11.40

5 pamoka

11.50–12.25

12.30 val. pirmų klasių mokytojai palydi mokinius į 7 kab. – pailgintos darbo dienos grupę

 

 

2–8 klasių mokinių:

Pamokos

2–8 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.00–8.45

 

 

10.35–11.05 – 2–4 klasių mokiniams

11.50–12.10 – 5–8 klasių mokiniams

2 pamoka

8.55–9.40

3 pamoka

9.50–10.35

4 pamoka

11.05–11.50

5 pamoka

12.10–12.55

6 pamoka

13.05–13.50

7 pamoka

14.00–14.45

 

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

 Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2019-06-07

2019-06-21

 

2019-08-31

2019-08-31

        

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama:

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Dienų/valandų

skaičius

Data

1. 

Mokslo ir žinių diena

1 d.

2018-09-03

2. 

Miesto istorijos diena

2 val.

2018-09-07

3.

Jaunųjų tyrinėtojų diena

1 d.

2018-09-26 (1–4 kl.)

2018-09-27 (5–8 kl.)

4.

Mokymosi virtualiose aplinkose diena

1 d. 2018-10-26

5. 

Kalėdiniai renginiai

1 d.

2018-12-18 (1–2 kl.)

2018-12-19 (3–4 kl.)

2018-12-20 (5-8 kl.)

6.

Kultūros diena (Teatro diena)

1 d.

2019 m. vasario–kovo mėn.

7. 

Pavasario mugė. Kūrybinės dirbtuvėlės

1 d.

2019 m. balandžio mėn. III savaitė

8.

Edukacinių išvykų diena

(organizuoja klasės vadovas)

1 d.

I pusmetis klasių pasirinktu laiku

9.

Edukacinių išvykų diena:

5–8 kl. mokiniams

..........................................................................

1–4 kl. mokiniams

 

1 d.

.........................

1 d.

II pusmetis

2019 m. birželio mėn. I–III savaitės

...........................................................

2019 m. gegužės mėn. IV–V savaitės

10.

Sporto diena. Sporto šventė

1 d.

2019 m. birželio mėn. I savaitė

11.  

Karjeros diena

1d.

2019 m. birželio mėn. I–III savaitės

12. 

Trumpalaikių integruotų projektų

pristatymas-konferencija

3 val.

2019 m. birželio mėn. I–III savaitės

13.

1–4 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

5–8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

2 val.

2019 m. birželio mėn. I savaitė

2019 m. birželio mėn. III savaitė

 

Atnaujinta: 2018-09-04