Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

05-31

34

5–8

06-15

36

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2017–2018 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2017-09-01–2018-01-26

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2018-01-29–2018-05-31

5–8 klasėms – 2018-01-29–2018-06-15

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Pamokų laikas:

1 klasių mokinių:

Pamokos

1 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.10–8.45

 

 

9.30–10.00

(10.35–11.05 – judrioji pertrauka)

2 pamoka

8.55–9.30

3 pamoka

10.00–10.35

4 pamoka

11.05–11.40

5 pamoka

11.50–12.25

12.30 val. pirmų klasių mokytojai palydi mokinius į 7 kab. – pailgintos darbo dienos grupę

 

 

2–8 klasių mokinių:

Pamokos

2–8 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.00–8.45

 

 

10.35–11.05 – 2–4 klasių mokiniams

11.50–12.10 – 5–8 klasių mokiniams

2 pamoka

8.55–9.40

3 pamoka

9.50–10.35

4 pamoka

11.05–11.50

5 pamoka

12.10–12.55

6 pamoka

13.05–13.50

7 pamoka

14.00–14.45

 

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

 Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2018-06-01

2018-06-18

 

2018-08-31

2018-08-31

        

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama:

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Dienų/valandų skaičius

Data

1. 

Mokslo ir žinių diena

1 d.

Rugsėjo mėn. I savaitė

2. 

Miesto gimtadienio diena

1 d.

2017-09-08

3.

Mokymosi virtualiose aplinkose diena

1 d. Spalio mėn. I savaitė
4.

Jaunųjų tyrinėtojų diena

1 d. Spalio mėn. II savaitė

5. 

Kalėdiniai renginiai:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

1 d.

Gruodžio mėn. III–IV savaitė

 

6.

Olimpiadų ir konkursų diena

4 p.

Sausio mėn. II savaitė

7. 

Pavasario mugė. Kūrybinės dirbtuvėlės

1 d.

Kovo mėn. IV savaitė

8.

Edukacinių išvykų-karjeros diena

(klasėms pageidaujant)

1 d. I pusmetis klasių pasirinktu laiku
9.

Edukacinių išvykų diena

5–8 kl. mokiniams

1 d.

II pusmetis

Birželio mėn. I–III savaitės

 

Edukacinių išvykų diena

1–4 kl. mokiniams

1 d. Gegužės mėn. IV–V savaitės

10.

Sporto šventė

1 d.

Gegužės mėn. V savaitė

11.  

5–8 kl. mokinių ugdymo karjerai renginys „Šok į tėvų klumpes“

1 d.

Birželio mėn. I–III savaitės

12. 

Trumpalaikių integruotų projektų pristatymas-konferencija

1–4 kl.

5–8 kl.

3 val.

 

Gegužės mėn. IV–V savaitės

Birželio mėn. I–III savaitės

13.

1–4 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

5–8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

2 val.

 

Gegužės mėn. V savaitė

Birželio mėn. III savaitė

Pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti ir derinamų su neformaliuoju švietimu, panaudojimas 1–4 klasėse

Eil.Nr.

Klasė

Dalykas

Val.sk.

Programos pavadinimas

 1.  

1a

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

1b

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

2a

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

2b

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

2c

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

3a

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

3b

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

3c

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

4a

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 1.  

4b

-

1

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 

Pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiui tenkinti, panaudojimas 5–8 klasėse

Eil.

Nr.

Klasė

Dalykas

Val. sk.

Programos pavadinimas

 1.  

5ab

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

6a

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

6b

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

7a

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

7a

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

7b

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

8a

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

8b

Anglų kalba

1

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

 1.  

7ab

Lietuvių kalba

5

Lietuvių kalbos dalyką mokyti diferencijuotai

 1.  

7ab

Matematika

4

Matematikos dalyką  mokyti diferencijuotai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti ir derinamų su neformaliuoju švietimu, panaudojimas 5–8 klasėse

Eil.Nr.

Klasė

Dalykas

Val. sk.

Programos pavadinimas

 1.  

6a, 6b 8a,8b

Lietuvių kalba

1,5

Lietuvių kalbos dalyko konsultacijos

 1.  

5a, 5b

7b, 7ab

Lietuvių kalba

1,5

Lietuvių kalbos dalyko konsultacijos

 1.  

7a

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalbos dalyko konsultacijos

 1.  

5a, 6a, 6b,

7b

Matematika

1

Matematikos dalyko konsultacijos

 1.  

5b, 7a, 7ab 8a, 8b

Matematika

1

Matematikos dalyko konsultacijos

 1.  

6–8

Rusų kalba

0,5

Rusų kalbos dalyko konsultacijos

 1.  

6–8

Rusų kalba

0,5

Rusų kalbos dalyko konsultacijos

 

2017–2018 m. m. trumpalaikių integruotų projektų sąrašas

 

1–4 klasės

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Klasė

Vadovai

 1.  

Magiškasis skaičius 100

2a, 2c

S. Bekerienė, D. Ragažinskienė

 1.  

Viskas iš rugio

2b

M. Greičiuvienė,  V .Skupienė, A. Banienė

 1.  

Svogūnėlį sodinau, jį daržely auginau

3a

G. Eniulaitienė, Ž. Ketvirtienė, D. Dambrauskienė

 1.  

Fizikos dėsniai aplink mus

3b

D. Gudienė, A. Klevečkienė, G. Jasaitienė

 1.  

Stygą palietus

3c

L. Andrikonytė, Dž. Kropienė

 1.  

Imkite mane ir skaitykite

4a, 4b

S. Varanauskienė, V. Baronienė, A. Banienė

 

5–8 klasės

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Klasė

Vadovai

 

Draugystės ikona

5a

G. Pečiulienė, V. Jarmalavičienė

 

Krikščioniškos ir pagoniškos šventės

5b

J. Švėgždienė, A. Saikauskienė, G. Pečiulienė

 

Mano miestas

6a

R. Maknevičienė, V. Kuodytė, L. Lašinienė,  J. Graičiūnienė

 

Lietuvos šimtmečio atspindys mano giminės istorijoje

6b

R. Liesytė, V. Izdūnis, A. Banienė, D. Vašėtienė, V. Jėčius

 

Ieškok, atrask, pažink, sukurk

7a

D. Dambrauskienė, A. Rusakevičius,  R. Paurazienė

 

Pakelk akis į dangų

7b

S. Masienė, R. Andrikonienė, A. Kuncevičienė

 

Mokausi taupyti

8a

V.Morkevičienė, A.Sruogienė, A.Urbonienė

 

Nepasiklysk maisto džiunglėse

8b

R. Žiūkienė, A. Urbonienė,

C. Daukantas

 

Pasaulis aplink mus

Spec. poreikių mokiniai

Dž. Kropienė, D. Gudienė, A. Klevečkienė

 

Atnaujinta: 2017-09-12