Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – tai žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis.

 

Ugdymo karjerai organizavimo tikslas – teikti mokiniams kokybišką informaciją apie mokymosi gimnazijose ir profesinio rengimo centruose galimybes; supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą, ugdyti mokinių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo mokymąsi, sudaryti sąlygas mokiniams pagal jų galimybes ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui,  tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymo karjerai programos mokykloje tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymas karjerai mokiniams organizuojamas:

1. Integruojant ugdymo karjerai temas į mokomuosius dalykus bei klasių auklėtojų veiklą vadovaujantis „Integruojamąja ugdymo karjerai programa 1–8 klasėms“.

2. Ugdymo karjerai koordinatorius teikia metodines konsultacijas dalykų mokytojams ir klasių vadovams, padeda organizuoti klasės valandėles, su dalykų mokytojais veda integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, dalyvauja miesto ugdymo karjerai renginiuose, rengia individualias konsultacijas mokiniams ir jų tėvams, su 8 klasių mokiniais lankosi Panevėžio miesto gimnazijose ir profesinio rengimo centruose, organizuoja ugdymo karjerai renginius mokykloje ir mieste, pagal klasių vadovų planus ir dalykų mokytojų teminius planus, parengia ugdymo karjerai programą, kiekvieno mėnesio planą.

3. Veikloje naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu. Organizuojamos išvykos, viktorinos, konkursai, rengiami susitikimai su įvairių profesijų atstovais ir pan.

 

Renginiai

 

Miesto 7–8 klasių mokinių karjeros viktorina-konkursas „Karjeros keliu“

2020 m. vasario 26 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių viktorina-konkursas „Karjeros keliu“. Viktoriną-konkursą organizavo Alfonso Lipniūno progimnazijos Ugdymo karjerai darbo grupė ir profesijos patarėja. Karjera – tai kiekvieno žmogaus viso gyvenimo kelias. Mokiniai taip pat jau eina šiuo keliu. Jie turi stengtis kuo geriau pažinti save, žinoti, ko nori, paskui kaip įgyvendinti tą norą ir nuo ko pradėti. Tik tada jų gyvenimas bus sėkmingesnis. Startą konkursui davusi Alfonso Lipiūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė kalbėjo, kaip svarbu mokiniams turėti ateities svajonę, turėti planą, kaip jos siekti, ir visiems palinkėjo darnaus komandinio darbo.

Viktorinoje konkurse varžėsi 10 komandų: „Šaltinio“ progimnazijos komanda „Menininkai“, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos komanda „Piramidė“, „Aušros“ progimnazijos komanda „Aušriečiai“, Raimundo Sargūno gimnazijos komanda „Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau“, Rožyno progimnazijos komanda „Mega-fluenc-maind-formeriai“, Beržų progimnazijos komanda „Masonai“, „Žemynos“ progimnazijos komanda „Tranzuojam!“, „Vyturio“ progimnazijos komanda „Silkių magnatai“, „Saulėtekio“ progimnazijos komanda „Kelionių ekspertai „Aladino kilimas“ ir Alfonso Lipniūno progimnazijos komanda „Kontrolieriai“. Komandų laukė penkios užduotys. Pirmiausia komandos turėjo parodyti namų darbą – prisistatymą, susijusį su ugdymo karjerai kompetencijomis. Nustebino komandų išradingumas ir kūrybiškumas. Paskui dalyvių laukė du viktorinos turai: reikėjo atsakyti į klausimus apie įvairias profesijas, naudojamus įrankius, profesinio mokymo įstaigas ir t.t. „Pašėlusi užduotis“ ne veltui taip vadinosi: iš pateiktų paveikslėlių komandos turėjo iššifruoti patarles apie darbą. Nebuvo lengva, nes užduotis buvo netikėta. Praktinėje užduotyje, kuri buvo sudaryta iš trijų dalių, mokiniai turėjo galimybę prisiliesti prie trijų profesijų: būsimo virėjo (iš atskirų sukarpytų sakinių teisingai sudėti cepelinų receptą), būsimo aplinkosaugininko (spalvotus paveikslėlius su šiukšlėmis „sudėti“ į tinkamus „konteinerius“ ant lapo) ir būsimo slaugytojo (komandos kapitonas turėjo taisyklingai subintuoti vienam komandos nariui „sužeistą“ delną).

Komandų atliktas užduotis vertino komisija, vadovaujama miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Audronės Bagdanskienės. Visos komandos apdovanotos padėkos raštais ir nedidelėmis dovanėlėmis. Komandas ruošusiems mokytojams taip pat įteikti padėkos raštai.  

 

Aštuntokai dalyvavo atvirų durų dienoje „Minties“ gimnazijoje

2020 m. vasario 5 d. grupė 8a ir 8b klasių mūsų progimnazijos aštuntokų dalyvavo Atvirų durų dienoje „Minties“ gimnazijoje. Aštuntokus pasitikę gimnazijos mokinių savivaldos atstovai padalino visus į spalvotas grupes. Mūsų mokiniai galėjo išbandyti įvairias veiklas, pamatyti gimnazijos erdves, susipažinti su mokytojais ir susirasti naujų draugų. Buvo smagu kurti kompiuterinę muziką, sportuoti ir skaičiuoti, užkoduoti raudono siūlo apyrankę, gaudyti „Mintį“ teatro užsiėmimuose ir gilintis į robotikos paslaptis. Ačiū „Minties“ gimnazijai už įdomias veiklas ir pažintį su mokykla. Smagu buvo susitikti ir buvusius mūsų progimnazijos mokinius, kurie dabar mokosi šioje gimnazijoje. Pažintis su gimnazija buvo tikrai įdomi ir naudinga.

Aštuntokai lankėsi atvirų durų dienoje Juozo Miltinio gimnazijoje

2020 m. sausio 15 d. dieną grupė mūsų progimnazijos aštuntokų (28 mokiniai) dalyvavo atvirų durų dienoje Juozo Miltinio gimnazijoje. Gimnazijos direktorius V. Raišys, direktoriaus pavaduotoja Silvija, karjeros mokytoja Giedrė išsamiai pristatė gimnaziją, jos teikiamas mokymosi galimybes, klasių, grupių formavimą ir t.t. Malonu buvo sutikti mūsų buvusius mokinus, kurie vedė smagią viktoriną apie J. Miltinio gimnaziją. Vėliau aštuntokai galėjo apžiūrėti gimnazijos patalpas.

Miesto mokyklų konkursas ,,Pirmyn, aštuntokai“

2020 m. vasario 11 dieną mūsų mokyklos aštuntokų komanda dalyvavo J. Miltinio gimnazijoje vykusiame miesto mokyklų konkurse „Pirmyn, aštuntokai“. Mokiniams teko susirungti žinių viktorinoje, atlikti dailės, teatro kūrybines užduotis. Mūsų aštuntokai tapo kūrybiškiausia komanda. Žinių viktorinoje – III vieta.
 

Aštuntokai dalyvavo J. Balčikonio gimnazijos renginiuose

2020 m. sausio 31 d. J. Balčikonio gimnazijos direktorius pakvietė mūsų mokyklos aštuntokus į atvirų durų dieną gimnazijoje. Direktorius papasakojo apie mokyklą, pravedė ekskursiją, pakvietė mokinius ir į savo kabinetą. Mokyklos parlamento atstovai supažindino su teikiamomis mokymosi galimybėmis, klasių ir grupių formavimą ir t.t. Vėliau aštuntokai galėjo apžiūrėti gimnazijos erdves.             Sausio 14 d. popietę į gimnaziją buvo pakviesti dar kartą mūsų mokyklos būrys aštuntokų, norinčių susipažinti su J.Balčikonio gimnazija bei sprendžiančių, kurioje mokykloje kitąmet norėtų mokytis. Pirmasis renginys, organizuotas gimnazijos mokinių parlamento, buvo protmūšis, kurio metu savo jėgas išbandė net 12 komandų. Jų nariai buvo iš Panevėžio „Vilties“, „Šaltinio“, „Vyturio“, Alfonso Lipniūno, „Ąžuolo“, „Žemynos“ bei Beržų progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos. Pirmąją vietą iškovojo „Šaltinio“ komanda „Mangai“, antrąją – „Silkius ir Silkutės“, o treti liko „Cukrus“! Vasario 4d. mūsų mokiniai dar kartą buvo pakviesti į gimnaziją ir dalyvavo orientacinėse varžybose, o vasario 12 d. –  gimnazijos organizuotoje tyrėjų popietėje. Pažintis su gimnazija buvo tikrai įdomi ir naudinga.

 

Nacionalinė karjeros diena 2019

Vienas iš svarbiausių tikslų šiandienos mokykloje yra padėti jaunajai kartai įgyti žinių ir įgūdžių, leisiančių ateityje sėkmingai integruotis į darbinę veiklą. Todėl „Šaltinio“ progimnazijoje kasmet viena diena skiriama susipažinimui su įvairiomis profesijomis, išvykoms bei susitikimams su įvairių profesijų atstovais. 2019 metais mokykloje „Nacionalinė karjeros diena“ buvo organizuota lapkričio 21 dieną.

Mokiniai rinkosi į netradicines pamokas-susitikimus. Pirmokai lankėsi „Robolabas“ ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 501 motorizuotoje pėstininkų kuopoje. Viena antrokų klasė susitiko su Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiste, kuri pasakojo apie ugniagesių gelbėtojų darbą, mokė, kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Kiti antrokai susitiko su „Endemik“ specialiste, kuri papasakojo jiems apie donorystę. Trečiokai, ketvirtokai bei 5a klasė dalyvavo edukacijoje „Mažieji programuotojai“. Mokiniai mokėsi programuoti. 5b klasė susitiko su grupinio pasirengimo trenere ir sužinojo apie trenerio profesiją. 5c klasė susipažino su burnos higienisto darbu. 6a klasėje lankėsi atstovė iš Jaunimo darbo centro, kuri mokė, kaip susikurti savo įmonę. 6b klasė dalyvavo susitikime su Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojais, susipažino su greitosios pagalbos gydytojo profesija. Pas septintokus svečiavosi psichologai, kurie pasakojo apie savo profesiją, apie tai, kaip svarbu save pažinti renkantis profesiją. 8a klasę aplankė SWED banko atstovas, kuris pasakojo apie finansinio raštingumo svarbą šiuolaikiniam jaunimui. 8b klasė susitiko su Panevėžio verslo konsultacinio centro direktore, kuri pasakojo mokiniams, kaip sukurti savo verslą. 4c klasė apsilankė radijo stotyje „Pulsas“. Mokiniai turėjo galimybę pabūti radijo stoties darbuotojais. 

Dėkojame visiems bendradarbiavusiems ir suteikusiems mokiniams žinių bei nepamirštamų įspūdžių.

Šok į tėvų klumpes 2019

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau nebe pirmus metus iš eilės inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Prie šios iniciatyvos kasmet prisijungia ir „Šaltinio“ progimnazija. 2019 m. birželio 10 d. 5–8 klasių mokiniai lankėsi įvairiose miesto įstaigose ir įmonėse, susipažino su profesijomis ir karjeros galimybėmis, o birželio 11 d. aktų salėje jas pristatė, atsakė į komisijos narių ir draugų klausimus. Mokiniai lankėsi Panevėžio m. apylinkės teisme (5a klasė), kaimo sodyboje „Žalvario parkas“ (5b klasė), UAB „SIWood“ (6a klasė), Panevėžio m. darbo rinkos mokymo centre (6b klasė), Profesinio rengimo centre (7a klasė), UAB „Adax“ (7b klasė), UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ (8a klasė), įstaigoje „Sodra“ (8b klasė).

Atnaujinta: 2020-03-02