Nuotolinis mokymas

Ugdymo proceso organizavimo progimnazijoje nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

 

 

Nuotolinis mokymas Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje

nuo 2020 m. kovo 30 d.

 

Mieli tėveliai, mokiniai,

informuojame Jus, kaip mokysimės nuotoliniu būdu, kol šalyje bus tęsiamas karantinas.

 

Mokymo(si) proceso organizavimas nuotoliniu būdu - nauja ir nemažai iššūkių kelianti patirtis ne tik mums, bet ir visai šaliai, galima sakyti, ir visam pasauliui. Daug dirbome, ruošėmės, į tą procesą jau įtraukėme ir Jus. Dėkojame už pagalbą ir bendradarbiavimą.  Neabejojame, kad netikėtumų gali nutikti kasdien. Tad būkime kantrūs, tolerantiški ir geranoriški vieni kitiems. Bendraukime ir bendradarbiaukime ir mums tikrai viskas pavyks.

 

Kaip bus organizuojamas Ugdymo procesas?

 

1. Pagrindinė komunikavimo (bendravimo) priemonė ir toliau lieka TaMo el. dienynas (nurodomos užduotys, skiriami namų darbai, rašomi pagyrimai ir pastabos, įvertinimai ir pan.). Taigi TaMo tikriname kasdien.

 

2. Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį; apie pakeitimus informuosime taip, kaip tai darydavome ir anksčiau - per TaMo).

3. Konsultacijos mokiniams vyks taip pat pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį.

4. Pamokų laikas:

 

Pamokos/ pertraukos

1 klasių mokiniams

Pamokos/ pertraukos

2-8 klasių mokiniams

1 pamoka

9.10–9.45

1 pamoka

9.00–9.45

2 pamoka

9.55–10.30

2 pamoka

9.55–10.40

3 pamoka

10.50–11.25

3 pamoka

10.50–11.35

Petrauka

11.25–11.55

Petrauka

11.35–11.55

4 pamoka

11.55–12.30

4 pamoka

11.55–12.40

5 pamoka

12.50–13.25

5 pamoka

12.50–13.35

-

-

6 pamoka

13.45–14.30

-

-

7 pamoka

14.40–15.25

 

 

5. Mūsų mokykla pasirinko MICROSOFT OFFICE 365 nuotolinio mokymosi aplinką. Į šią aplinką pagal poreikį gali būti pasirinktinai integruojamos ir kitos aplinkos: EMA, EDUKA klasė, Google diskas, naudojamos Messenger,  Skype programos ir pan. Apie tai  informuos, padės prisiregistruoti, prisijungti dalykų mokytojai. Bet pateikiame ir Jums prisijungimo instrukcijas prie EMA ir Eduka klasės:

 

EMA

Prisijungti prie EMA aplinkos rekomenduojame naudojantis TaMo prisijungimu, naudojant kompiuterį, planšetę ar telefoną.

Einame į https://emapamokos.lt/ . Viršuje spaudžiame „Prisijungti Mokiniams“, tada „Prisijungti su TAMO“.

Atsidariusiame puslapyje matysime priskirtas užduotis.

 

EDUKA klasė

Prisijungimo nuoroda: https://klase.eduka.lt

Jei naudojame EDUKA pirmą kartą, pasinaudokime registracijos instrukcija:

https://viewer.ipaper.io/sviesa/instrukcijos/instrukcija-mokiniui/#/

(tik 1-2 žingsniai)

Mokytojai, naudojantys EDUKA klasę, pateiks grupės kodą, kurį vieną kartą įvedę būsime prijungti prie dalyko medžiagos ir užduočių.

 

KAIP UŽDUOTYS BUS PATEIKIAMOS Mokiniams?

 

6. Mokytojai užduotis mokiniams pateiks per TaMo dienyną, todėl turime kasdien tikrinti pranešimus. Kiekvienas mokytojas pateiks išsamius nurodymus, ką, kaip ir iki kada reikia atlikti. Mokiniui svarbu užduotis atlikti ir tinkamai pateikti laiku.

 

KAIP BUS ORGANIZUOJAMOS VAIZDO PAMOKOS (konferencijos) IR KONSULTACIJOS REALIU LAIKU?

 

7. Mokytojai nuotolines vaizdo pamokas (konferencijas) realiu laiku ves naudodami MICROSOFT OFFICE 365 nuotolinio mokymosi aplinką, teikiančią tikrai daug mokymosi galimybių. Mokiniai gaus prisijungimo kodus ir taip jungsis prie aplinkos. Apie tai  informuos dalykų mokytojai, klasių vadovai, konsultuos informacinių technologijų mokytoja.

8. Apie vaizdo pamokų (konferencijų) organizavimą realiu laiku, mokiniams pranešama iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvi dienas)  ir įrašoma į vaizdo pamokų tvarkaraštį virtualioje mokymosi aplinkoje.

9. Taip pat mokytojai gali nurodyti ir kitas programas (pvz., Messenger, Skype ir kt.), kurios gali būti naudojamos individualioms, grupinėms konsultacijoms.

 

JEIGU...

10. Jeigu kilo kokių nors problemų, kaip ir įprastai, kreipiamės pagalbos į dalyko mokytoją, klasės vadovą, informacinių technologjų mokytoją, soc. pedagogę ir kitus  mokyklos darbuotojus, administraciją.

 11. Jeigu mokinys dėl kažkokių priežasčių negali laiku atlikti užduoties, dalyvauti pamokoje, kaip ir įprastai, iš anksto informuojame mokytoją ir nurodome priežastis; su mokytoju dėl papildomų sąlygų tariamasi individualiai.

 

Atnaujinta: 2020-03-26