Būrelių tvarkaraščiai

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ TVARKARAŠTIS 1-4 KL.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

 

Programos pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.       

Meilutė Greičiuvienė

1-4

138 kab.

Saugaus eismo ABC

13.05-13.50

 

 

 

 

2.       

Asta Saikauskienė

1-2

Choreografijos salė

Šokio būrelis

 

13.05-13.50

 

 

 

3.       

Asta Saikauskienė

3-4

Choreografijos salė

Šiuolaikinis šokis

 

16.00-16.45

 

 

13.05-13.50

 

4.       

Asta Saikauskienė

2a

Choreografijos salė

Šokis

 

 

12.10-12.55

 

 

5.       

Asta Saikauskienė

2b

Choreografijos salė

Šokis

 

 

 

12.10-12.55

 

6.       

Asta Saikauskienė

2c

Choreografijos salė

Šokis

 

12.10-12.55

 

 

 

7.       

Virginija Skupienė

1-4

66 kab.

Šaltinėlis

 

13.05-13.50

 

 

 

 

8.       

Daiva Dambrauskienė

1-4

Sporto salė

Judrieji žaidimai

 

 

 

13.05-13.50

 

9.       

Aušrinė Kuncevičienė

1-4

Sporto salė

Sportiniai žaidimai

14.00-14.45

 

 

 

 

10.   

Daiva Dambrauskienė

1-4

Sporto salė

Sporto būrelis (varžybos)

 

 

 

15.50-16.35

 

11.   

Celestinas Daukantas

1-4

153 kab.

Meistreliai

 

 

 

14.00-14.45

 

12.   

Auksuolė Urbonienė

1-4

158 kab.

Linksmoji virtuvė

 

13.05-13.50

14.00-14.45

 

 

13.   

Snaigė Varanauskienė

3-4

92 kab.

Aktų salė

Žaidžiame teatrą

 

13.05-13.50

 

 

 

14.   

Daiva Ragažinskienė

1-2

93 kab.

Aktų salė

Teatras

 

13.05-13.50

 

 

 

15.   

Geta Pečiulienė

1-4

127 kab.

Jaunasis tyrinėtojas

 

 

14.00-14.45

 

 

 

16.   

Gintarė Eniulaitienė

1-4

142 kab.

Šachmatų būrelis

 

 

13.05-13.50

 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ 5-8 KL. MOKINIAMS TVARKARAŠTIS

Programos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Vieta

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Teatras

Jolanta Švėgždienė

5-8

Aktų salė/   129 kab.

 

 

14.55-16.05

 

 

Šiuolaikinis šokis

Asta Saikauskienė

5-6

Choreografijos salė

 

 

 

15.00-15.45

 

 

Šiuolaikinis šokis

Asta Saikauskienė

7-8

Choreografijos salė

 

17.00-17.45

 

 

16.00-16.45

 

Kraštotyrininkų būrelis

Aldona Banienė

5-8

Skaitykla

 

 

 

 

14.00-15.10

Laisvalaikio rankdarbiai

Auksuolė Urbonienė

5-8

158 kab.

 

 

 

14.00-15.40

 

Kūno kultūros pratybos

Daiva Dambrauskienė

5-8

Sporto salė

 

 

 

 

14.00-14.45

Kvadratas

Daiva Dambrauskienė

5-6

Sporto salė

 

14.55-15.40

 

 

 

Sporto būrelis (varžybos)

Aušrinė Kuncevičienė

5-8

Sporto salė

 

 

 

15.50-16.35

 

Futbolas

Aušrinė Kuncevičienė

5-8

Sporto salė

 

 

14.55-15.40

 

 

Krepšinis

Aušrinė Kuncevičienė

5-8

Sporto salė

 

 

 

14.55-15.40

 

Skautų organizacija

Vladas Izdūnis

5-8

101 kab.

 

 

 

14.55-15.40

 

 

Kompiuterinis modeliavimas

Audronė Sruogienė

5-8

104 kab.

 

 

14.55-15.40

 

 

Šaltinėlis

Virginija Skupienė

5-8

66 kab.

 

14.00-14.45