Tvarkaraščio pakeitimai

 

Pamokų pakeitimai ketvirtadieniui, kovo 22 d.

Ketvirtadienį nebus mokytojos J. Švėgždienės (2–5 pamokos vaduojamos) bei mokytojos J. Graičiūnienės.

Pakeitimai:

5a kl. 1 pam. nėra

7b kl. 6 pam. klasės valandėlė

8a kl. 3 pam. kūno kultūra (už antradienį)

7a kl. 4 pam. kūno kultūra (už antradienį)

1b kl. 3 pam. dailė ir technologijos

5 pam. kūno kultūra