Tvarkaraščio pakeitimai

Gruodžio 12 d. pamokų pakeitimai

1 pamoka 7a klasė - nėra

2 pamoka 7b klasė - Karjeros patarėjo pamoka (122 kab., mokytoja R. Paurazienė)

4 pamoka 8a klasė - Sveikatos ugdymo pamoka (5 kab., G.Bieliakienė)

Pagarbiai pavaduotoja D.Vašėtienė