Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias klases pradžia – 2019 m. sausio 7 d. 8.00 val. Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Prašymas į 1 klasę A

Prašymas į 1 klasę B

Priėmimas į 1 klases

Tarybos sprendimas 1-388

 

Panevėžio Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius 2018-11-23 informuoja: 
Prašymą ir pridedamus dokumentus galima nešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab.) arba siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt 

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmeninės kopijos arba elektroniniai prašymai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu pradedami siųsti sausio 7 d. (į 1, 5 klases) nuo 8.00 val. 

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau už nustatytą priėmimo į mokyklą pradžios dieną ar laiką, informuojant apie tai pareiškėją.
Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą el. paštu informuojami. 
Jeigu prašymas ir pridedami dokumentai buvo siųsti el. paštu, originalų pateikti nereikės. Papildomai pateikti originalus bus prašoma tik tuo atveju, jeigu el. paštu atsiųstuose dokumentuose įrašai bus  neaiškūs.
 Informacija teikiama: tel. 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt 

 

Nauja priėmimo į mokyklas tvarka 2018 m. lapkritis

Mokyklų aptarnavimo teritorijos 2018

 

Pradinio ugdymo sutartis 2017

Pagrindinio ugdymo sutartis 2017

Atnaujinta: 2019-01-03