Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

05-31

34

5–8

06-15

36

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2017–2018 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2017-09-01–2018-01-26

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2018-01-29–2018-05-31

5–8 klasėms – 2018-01-29–2018-06-15

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Pamokų laikas:

1 klasių mokinių:

Pamokos

1 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.10–8.45

 

 

9.30–10.00

(10.35–11.05 – judrioji pertrauka)

2 pamoka

8.55–9.30

3 pamoka

10.00–10.35

4 pamoka

11.05–11.40

5 pamoka

11.50–12.25

12.30 val. pirmų klasių mokytojai palydi mokinius į 7 kab. – pailgintos darbo dienos grupę

 

 

2–8 klasių mokinių:

Pamokos

2–8 klasių mokiniams

Pietų pertrauka mokiniams

1 pamoka

8.00–8.45

 

 

10.35–11.05 – 2–4 klasių mokiniams

11.50–12.10 – 5–8 klasių mokiniams

2 pamoka

8.55–9.40

3 pamoka

9.50–10.35

4 pamoka

11.05–11.50

5 pamoka

12.10–12.55

6 pamoka

13.05–13.50

7 pamoka

14.00–14.45

 

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

 Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2018-06-01

2018-06-18

 

2018-08-31

2018-08-31

        

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama:

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Dienų/valandų skaičius

Data

1. 

Mokslo ir žinių diena

1 d.

Rugsėjo mėn. I savaitė

2. 

Miesto gimtadienio diena

1 d.

2017-09-08

3.

Mokymosi virtualiose aplinkose diena

1 d. Spalio mėn. I savaitė
4.

Jaunųjų tyrinėtojų diena

1 d. Spalio mėn. II savaitė

5. 

Kalėdiniai renginiai:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

1 d.

Gruodžio mėn. III–IV savaitė

 

6.

Olimpiadų ir konkursų diena

4 p.

Sausio mėn. II savaitė

7. 

Pavasario mugė. Kūrybinės dirbtuvėlės

1 d.

Kovo mėn. IV savaitė

8.

Edukacinių išvykų-karjeros diena

(klasėms pageidaujant)

1 d. I pusmetis klasių pasirinktu laiku
9.

Edukacinių išvykų diena

5–8 kl. mokiniams

1 d.

II pusmetis

Birželio mėn. I–III savaitės

 

Edukacinių išvykų diena

1–4 kl. mokiniams

1 d. Gegužės mėn. IV–V savaitės

10.

Sporto šventė

1 d.

Gegužės mėn. V savaitė

11.  

5–8 kl. mokinių ugdymo karjerai renginys „Šok į tėvų klumpes“

1 d.

Birželio mėn. I–III savaitės

12. 

Trumpalaikių integruotų projektų pristatymas-konferencija

1–4 kl.

5–8 kl.

3 val.

 

Gegužės mėn. IV–V savaitės

Birželio mėn. I–III savaitės

13.

1–4 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

5–8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

2 val.

 

Gegužės mėn. V savaitė

Birželio mėn. III savaitė

 

 

 

Atnaujinta: 2017-09-06