Vadovai

ZINA STRIPEIKIENĖ
Direktorė

Vadybinis stažas 5 m.
Pedagoginis – 19 m.
Dėstomas dalykas – matematika.
Kvalifikacinė kategorija: mokytojo metodininko.

Direktorės metinės veiklos užduotys

Direktorės metinės veiklos užduotys 2018

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 73071, 8 687 78073

DALIA VAŠĖTIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 22 m.
Pedagoginis – 33 m.
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba.
Kvalifikacinės kategorijos:
II vadybinė;
mokytojo metodininko.

Šiuo metu serga.

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 71098

TADAS JAKAS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 74054

RŪTA VAINAUSKAITĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: 8 628 35524