Vadovai

ZINA STRIPEIKIENĖ
Direktorė

Vadybinis stažas 6 m.
Pedagoginis – 20 m.
Dėstomas dalykas – matematika.
Kvalifikacinė kategorija: mokytojo metodininko.

 

Direktorės metų veiklos ataskaita ir 2019 m. užduotys

 

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 73071, 8 687 78073

DALIA VAŠĖTIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 23 m.
Pedagoginis – 34 m.
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba.
Kvalifikacinės kategorijos:
II vadybinė;
mokytojo metodininko.

 

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 71098

MINDAUGAS ŠABLEVIČIUS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: 8 620 15120

RŪTA VAINAUSKAITĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: 8 628 35524