Pailgintos darbo dienos grupė

PDDG paskirtis – organizuoti saugią mokinių priežiūrą, poilsį, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir mokyklos aplinkoje. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Pagal poreikį teikti pagalbą atliekant klasėje nesuspėtas atlikti užduotis.

Į pailgintos darbo dienos grupę priimami pirmųjų klasių mokiniai tėvams pateikus rašytinį prašymą (prisegama forma).

PDDG vadovauja pradinių klasių mokytoja Dalė Venslovienė.

Pailgintos darbo dienos grupės darbo laikas: (bus nurodyta vėliau)

Prašymas dėl PDDG
 
Atnaujinta: 2016-10-20