Mokytojų padėjėjai

MOKYTOJO PADĖJĖJAI

Rasa Staškūnienė 

El. p. geruole@gmail.com

 

Rita Paurazienė 

El. p. rita.pauraziene@gmail.com

 

Mokytojo padėjėjai padeda mokinimas, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.

Mokytojo padėjėjo darbo funkcijos

Atnaujinta: 2019-09-26