Mokytojų padėjėjai

MOKYTOJO PADĖJĖJAI

Gitana Jasaitienė 

Ep. p. jjgitana@gmail.com

 

Rita Paurazienė 

El. p. rita.pauraziene@gmail.com

 

Dalė Venslovienė

El. p. dalevens@gmail.com

 

Mokytojo padėjėjai padeda mokinimas, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.

Mokytojo padėjėjo darbo funkcijos

Atnaujinta: 2016-10-25