Nuoma

Mokyklos patalpos nuomojamos remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. Nr.1-444 sprendimo „Dėl savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo, savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-4-24 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktu.

Atnaujinta: 2017-09-27