Renginiai

Muzikinė pasaka „Katės namai“

Jau daugiau kaip dešimt metų „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai savo tėvelius, senelius, mokytojus, draugus pakviečia į kalėdinio spektaklio premjerą, kurioje kasmet dalyvauja visų klasių visi mokiniai. Šiemet vienuolikos pradinių klasių mokiniai parodė net dvi muzikines pasakas „Katės namai“.

Pilna žiūrovų salė gėrėjosi elegantiškai pasipuošusia, pokyliui besiruošiančia gausia kačių šeimyna. Juos vaidinę ketvirtokai smagiai tvarkėsi namuose, grakščiai šlavinėjo, valė dulkes, dėliojo vaišes, uždegė žvakes. Į svečius pirmieji atėjo ožys su ožka, po jų atskubėjo gaidys su višta, kiaulių šeima, visi sukosi smagiame šokyje, kai prašydamos pagalbos pasibeldė dvi vargšės katytės, suvargusios, alkanos, nelaimingos. Jos gailiu balseliu duetu maldavo, prašė įleisti į namus, bet šeimininkai liko abejingi, šoko, linksminosi toliau. Vis labiau liepsnojo ugnis židiny, svečiai išsiskirstė į namus ir tada iš salės jaunieji aktoriai vienas paskui kitą pranešė baisią žinią – dega katės namai. Scenoje pasigirdus įtampos kupinai muzikai pasirodė liepsnelės. Jas vaidino antrokai. Ugnelės energingame šokio ritme vis labiau augo, didėjo, plėtėsi, aplink žaižaravo tik ryškiai raudona ir juoda spalvos... Darniai iš rankų į rankas perduodami kibirėlius vandens artistai gaisrą užgesino, bet šeimininkai liko be namų. Jie nuolankiai vaikščiojo pas buvusius svečius, tik čia neatsirado vietos. Geltonsnapius viščiukus vaidinę pirmokai parodė padegėliams duris. Nesvetinga buvo ir ožio šeimyna, tėvas ožys lakstė nuo vieno savo vaiko prie kito, mokė, prižiūrėjo, barė ir taikė ožiukus vaidinusius trečiaklasius, tačiau katinų kaimynų rūpesčiai jam nerūpėjo. Paršeliams, kuriuos įkūnijo trečiokai, terūpėjo miegas ir valgis, jie kartu snaudė susiglaudę ant kilimėlių, kartu vartėsi nuo vieno šono ant kito, kartu su savo sidabriniais šaukštais puolė prie lovio, o padegėliams pasiūlė pasiieškoti prieglobsčio kitur. Nelaimėliai jį surado varganoj kačiukų lūšnelėj. Ir tada užvirė darbas, visa kačių šeimyna darniai dirbo: pjovė, kalė, dažė, statė. Į naujuosius kačių namus susirinko visi vaidinę pradinukai.

Su premjera, su šventėmis pasveikino mokyklos direktorė Zina Stripeikienė. Pasak pedagogės, jai Kalėdos prasideda, kai pamato pirmąjį šventinį tų metų mokinių pastatytą vaidinimą. Jis šiemet ypatingas: parodytas beatsinaujinančioje mokykloje: šventinę dovaną – naujus langus 25-erių metų darbo jubiliejų mininčiai mokyklai padovanojo miesto valdžia. Taigi, „Šaltinio“ progimnazijoje nauji „Katės namai“ ir nauji langai.

___________________________

Liucija Lašinienė Įrašo autorius:
Liucija Lašinienė
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Gruodžio 11 d. Šaltiniečių bendruomenė susirinko į adventinę vakaronę „...ir duris uždarius eina laikas“.

1c, 2a ir 4a klasių mokiniai tapė ant vandens.

Gruodžio 6 d. progimnazijoje lankėsi vaikučiai, kurie ruošiasi į pirmą klasę, ir jų tėveliai.

Lapkričio mėnesį progimnazija dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitėje  „Herojai Šiaurės šalyse.

Nuo spalio 5 d. iki lapkričio 15 d. progimnazijoje veikė jaunos fotografės, buvusios mūsų mokyklos mokinės Liucijos Karalienės fotografijų paroda „Mano mokytojas“.