Renginiai

Herojai Šiaurės šalyse

Šiaurės šalių literatūros savaitė 2018

Lapkričio mėnesį progimnazija dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitėje „Herojai Šiaurės šalyse“, kurią rengia Asociacijų Norden Sąjunga. Lapkričio 12 d., pirmadienį, 9 val. ryte į bibliotekos skaityklą susirinkę 3b klasės mokiniai, jaukiai degant žvakutėms, klausėsi mokytojos Meilutės Greičiuvienės bei bibliotekininkių balsu skaitomos švedų Elias ir Agnes Vahlundų knygos vaikams „Superherojų vadovas“ ištraukos, ekrane stebėjo puikias knygos iliustracijas. Vėliau mokiniai pasigamino superherojų kaukes. Tą dieną ir kitomis savaitės dienomis skaitykloje, klasėse to paties kūrinio skaitymo klausėsi ir kiti pradinių klasių mokiniai bei dorinio ugdymo pamokas lankantys penktokai.

4c klasės mokiniai sukūrė savo klasės „Superherojų vadovą“, įvardijo savo baimes ir sprendė, kaip su jomis kovoti. 4b klasės mokiniai surengė piešinių knygos tema parodą.

Lietuvių kalbos mokytojos Jolantos Švėgždienės 6 ir 8 klasių mokiniai padovanojo nuotaikingą Šiaurės šalių rašytojų literatūrinių veikėjų vakarą „Herojų karnavalas“, kuriame įsijautė į herojų vaidmenis, žodžiu ir šokiu pristatė rašytojus ir įkūnytus veikėjus. Aktų salės scenoje pasirodė H. K. Anderseno pasakų, Astridos Lindgren, Selmos Lagerliof, Tuvės Janson knygų herojai, legendų ir sagų vikingai, padavimų ir pasakų troliai.

Lietuvių kalbos mokytojos Liucijos Lašinienės mokiniai skaitė A. Lindgren knygą „Ronja plėšiko duktė“ ir klausėsi radijo vaidinimo.

Bibliotekos skaitykloje veikė Šiaurės šalių bibliotekų savaitėms skirtų plakatų, atvirlaiškių, Šiaurės šalių rašytojų knygų parodos. Ypač vaikus smagiai nuteikė lėlių herojų paroda.

 

___________________________

Aldona Banienė Įrašo autorius:
Aldona Banienė
Ankstesni įrašai


Nuo spalio 5 d. iki lapkričio 15 d. progimnazijoje veikė jaunos fotografės, buvusios mūsų mokyklos mokinės Liucijos Karalienės fotografijų paroda „Mano mokytojas“.

Lapkričio 6 d. Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. 2a, 4a, 6a klasių mokiniai ir vadovės per ilgąją pertrauką visus vaišino pyragas ir rinko aukas sergančių vaikų asociacijai „Paguoda“. Iš viso surinkti 123 eurai.

Spalio 26 d. progimnazijos aktų salėje vyko šventinis mokyklos 25 metų jubiliejaus minėjimas.

Progimnazijos aštuntokai aktyviai dalyvavo vokiečių kalbos savaitės renginiuose ir tarpmokykliniame konkurse užėmė III vietą.

Mokyklos 25-mečio proga spalio 24 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius.