Renginiai

Šv. Mišios už mokyklos bendruomenę

Spalio 24 d. mokyklos 25-mečio proga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias už gyvus ir mirusius bendruomenės narius aukojo kunigas Rimantas Kaunietis ir klebonas Eugenijus Troickis. Vargonais grojo mūsų muzikos mokytoja Virginija Skupienė, o kartu su ja gražiai giesmes giedojo progimnazijos 3a ir 3b klasės mokiniai. Skaitinius skaitė tikybos mokytoja Geta Pečiulienė, o bendruomeninę maldą – šeštųjų klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad mokiniai, tėveliai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai aktyviai susijungė į bendrą maldą už mūsų mokyklą.
Ankstesni įrašai


Pradinių klasių mokiniai spalio 23 d. susitiko su krepšinio treneriu – buvusiu mūsų mokyklos mokiniu – Vytautu Čepanoniu ir stebėjo jo sukurtą filmą apie gatvės krepšinį.

Mokyklos 25 metų jubiliejaus proga vyko susitikimai su buvusiais mokiniais ir mokytojais.

Spalio 5 d. aktų salėje vyko visiems progimnazijos darbuotojams skirtas 25-mečio jubiliejinis renginys „Padėkos diena“.

Rugsėjo 26 ir 27 dienomis visi mokyklos mokiniai tapo jaunaisiais tyrinėtojais.

Mokykloje viešėjo profesionali dailininkė raguvietė Bronė Kanoverskytė. Jos darbai – vaikiškų knygų iliustracijos – šį mėnesį puošia pirmojo aukšto koridorių.