Renginiai

Sveika, vasara!

Birželio 1-ąją, tarptautinę Vaikų gynimo dieną, progimnazijoje vyko mokinių kūrybinės, pažintinės veiklos diena „Mokslo metų užbaigimo šventė“, aštuntokams tai buvo ir atsisveikinimas su savo mokykla.

Tuo metu, kada šeštokai, septintokai dar mokėsi, aštuntokams vyko paskutiniosios klasių auklėtojų pamokos. Atsisveikindamos klasių vadovės auklėtiniams įteikė simbolines dovanėles: J. Švėgždienė – paukštelius, Rita Paurazienė – medalius. Aštuntokai, surašę svajones, jas paleido skrydžiui į dangų. Vėliau aštuntokai, ketvirtokų pakviesti, paskutinį kartą klasių auklėtojų lydimi, plojant atsistojusiems gausiai susirinkusiems svečiams, atėjo į salę.

Nuskambėjus paskutiniam šiais mokslo metais skambučiui, į sceną, papuoštą skrydžiui bekylančiais paukščiais, simboliškai atskubėjo du aštuntokai. Vyko paskutinė pamoka, kurios rimtį nutraukė trankus jaunystės šokis. Jį atliko sportinių šokių šokėjai aštuntokai Urtė Petrauskaitė ir Ugnius Vžesniauskas. Kaip ir įprasta šventėse, gražiausius pasirodymus mokyklos bendruomenei skyrė Astos Saikauskienės vadovaujamos šokėjos, Vitalijos Bartkienės antrokai dainorėliai, dainavo Melisa Akšonaitytė. Mokyklos direktorė Zina Stripeikienė pasveikino visus su mokslo metų užbaigimo švente. Po to direktorė pirmūnams: aštuntokėms Nerijai Remeikaitei, Karolinai Sučylaitei, Godai Augustinaitei, Urtei Petrauskaitei, septintokui Augustinui Jarockiui ir šeštokui Nedui Baranovskij – kartu su apdovanojimų steigėjomis Laura Šauliene, Jovita Juriene įteikė Pergalės statulėles. Minėtus mokinius, taip pat ir Justą Remeikį apdovanojo „Senukų“ prekybos centro atstovė Jūratė Andriulevičienė. Šventės metu buvo apdovanoti kultūringiausi 6–8 klasių mokiniai. Aštuntokai, tėvelių atstovai padėkojo mokyklos mokytojams, įteikė gėlių ir pakvietė juos į atsisveikinimo su mokykla popietę. Šventinė diena baigėsi diskoteka.

Penktadienį iš pat ryto mokyklos teritorija virto slaptuoju bunkeriu. Čia vyko komandų mūšiai. „Raudonųjų“ ir „mėlynųjų“ grupių kariai, apsiginklavę lazeriais valdomais ginklais, kovodami bandė paimti bokštą. Laimingi buvo ir nugalėję, ir pralaimėję, nes vasara pradėta smagiu žaidimu. Tad iki susitikimo rugsėjį vėl klasėse.

___________________________

Liucija Lašinienė Įrašo autorius:
Liucija Lašinienė
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Gegužės 30 dieną vyko 1–5 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė.

2016–2017 mokslo metais 2c ir 6c klasių mokiniai su mokytojomis Vitalija Bartkiene, Asta Saikauskiene ir Aušrine Kuncevičiene vykdė trumpalaikį integruotą projektą „Renku, rūšiuoju, kuriu“. 

Gegužės 22 d. daugiau nei 45 pradinių klasių mokiniai lankėsi Naisiuose ir jų apylinkėse. Nemokama pažintinė kelionė – prizas konkurso „Vaikų Velykėlės 2016“ nugalėtojams.

Gegužės 18 d. vyko Šaltiniečių bendruomenės Pavasario sporto šventė.

5-ų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Knygnešiai“, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.