Pranešimai

STREIKAS!

Nuo lapkričio 15 d. mokykloje vyksta neterminuotas STREIKAS.

Laba diena,

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai nuo š.m. lapkričio 15 d. (ketvirtadienio) rengiasi dalyvauti LŠDPS organizuojamame neterminuotame streike.

Streiko metu 1-8 kl. ugdymo procesas bus  vykdomas iš dalies:

  1. 1-4 klasių mokiniams bus organizuojamos muzikos pamokos pagal tvarkaraštį 2a, 2b, 3c, 4b, 4c klasėms (mokytoja L. Skyrienė). Nevykstančių dėl streiko pamokų metu į mokyklą atvykusiems mokiniams vyks užsiėmimai kuriuos ves nestreikuojantys pedagogai ir pagalbos specialistai (bibliotekininkė, socialinė pedagogė, psichologas, profesijos patarėja) ar demonstruojami filmai, skirti pilietiškumui ugdyti.

Užsimėmimai vyks:  1a, 1b, 1c kl. - pailgintos dienos grupės kabinete, 2a, 2b kl. – 5 kab., 3a, 3b, 3c kl. – 6 kab., 4a, 4b, 4c kl. – II a. žaidimų kambaryje.

  1. 5-8 klasių mokiniams bus organizuojamos nestreikuojančių mokytojų pamokos pagal tvarkaraštį (muzika (mokytoja L. Skyrienė), lietuvių k. (mokytoja L.Lašinienė), anglų k. (mokytoja R.Vainauskaitė),  rusų k. (mokytoja R.Paurazienė ), biologija (mokytoja J. Skrebienė)). Nevykstančių dėl streiko pamokų metu į mokyklą atvykusiems 5-8 klasių mokiniams  aktų salėje bus demonstruojami filmai, skirti pilietiškumui ugdyti.
  2. Streiko metu mokyklos valgykla dirbs nuo 9.00 val.  iki 11.00  val.  
  3. Techninio personalo darbuotojai ir nestreikuojantys mokytojai budės pertraukų tarp užsiėmimų metu.

Bet kurią dieną streikas gali būti nutrauktas. Todėl sekite informaciją Tamo dienyne.

 

Kilus klausimams skambinkite tel. 868778073

 

Dėkojame už supratingumą.

 

Su pagarba

progimnazijos direktorė

Zina Stripeikienė

 

 
Ankstesni įrašai


Lapkričio 19 d. nuo 11.00 val. iki 12.30 val. aktų salėje vyks "Gamtukų" pasirodymas.

Visus vaikučius, kurie ruošiasi į pirmą klasę, ir jų tėvelius gruodžio 6 dieną kviečiame atvykti į „Šaltinio“ progimnaziją. Čia Jūs susipažinsite su būsimomis mokytojomis, mokykla, vieni su kitais.

Jaunojo tyrinėtojo diena –

rugsėjo 26 d. 1–4 kl. mokiniams; 

rugsėjo 27 d. 5–8 kl. mokiniams.

Mokinių tėvų susirinkimai vyks:

1–4 kl. – pirmadienį, rugsėjo 17 d., 18.00 val. aktų salėje, vėliau – klasėse;

5–8 kl. – antradienį, rugsėjo 18 d., 18.00 val. aktų salėje, vėliau – klasėse.

Kviečiame dalyvauti Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 25-mečio jubiliejiniuose renginiuose!