Pranešimai

Atkurtai Lietuvai – 100

Eil. Nr.

Numatoma data

Renginys

Klasės

Atsakingi

1.

2018 sausis– vasaris

Vasario 12 d.

100 Lietuvos istorijos įvykių piešiniuose

Parodos atidarymas

6–8 kl.

R. Liesytė

V. Jėčius

A. Banienė

2.

Sausio 12 d. (vakare)

Sausio 13-osios minėjimas

Bendruomenė

Skautų būrelio vadovas

V. Izdūnis

Istorijos mokytoja

R. Liesytė

8 kl. vadovai

3.

Vasario 15 d.

 

Vasario 16-osios minėjimas

 

1–4 kl.

 

5–8 kl.

J. Švėgždienė

A. Saikauskienė

L. Skyrienė

V. Skupienė

4.

Kovo 1–8 d

 

 

Kompiuterinė viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“

1–2 kl.

3–4 kl.

V. Baronienė

S. Varanauskienė

D. Gudienė

A. Klevečkienė

Dž. Kropienė

5.

Vasario 28 d.

 

Kovo 7 d.

Proto mūšis „100 klausimų apie Lietuvą“

5–6 kl.

 

7–8 kl.

L.Andrikonytė

V. Jarmalavičienė

R. Žiūkienė

A. Sruogienė

6.

Vasario 2 d.

Vasario 9 d.

Kovo 2 d.

Kovo 9 d.

Kino popietė „Istoriniai Lietuvos filmai“

5–8 kl.

5 kl. vadovai

6 kl. vadovai

7 kl. vadovai

8 kl. vadovai

7.

Sausio–kovo mėn.

 

Kovo 26–31 d. 

 

Filmukų „Mano Lietuva per 100 metų“ kūrimas

 

Sukurtų filmukų pristatymas

Būrelio „Kompiuterinis modeliavimas“ nariai

A. Sruogienė

D. Gudienė

Mokinius konsultuoja

G. Jasaitienė

S. Masienė

R. Andrikonienė

A. Urbonienė

8.

Vasario  mėn.

Finalas – kovo 9 d.

Konkursas „Šaltinio talentai Lietuvai“

 

 

Mokinių savivalda

9.

Kovo 9 d.

Kovo 11-osios minėjimas, Talentų konkurso laureatų pasirodymas

1–4 kl.

5–8 kl.

Mokinių taryba

J. Švėgždienė

A. Saikauskienė

V. Skupienė

L. Skyrienė

10.

Balandžio mėn.

Sveikatingumo akcija „100 metų – 100 ratų“

1–8 kl.

D. Dambrauskienė

A. Kuncevičienė
Ankstesni įrašai


2018 m. sausio 12 d. 18.30 val. „Šaltinio“ progimnazijos kieme vyks minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtas Sausio 13-osios dienos įvykiams atminti.

Š. m. gruodžio 21 d. 18.00 val. kviečiame į 5–8 klasių muzikinę pasaką „Mylėti taip paprasta“.

Būsimųjų pirmokų ir jų tėvelių susirinkimas  vyks 2017 m. gruodžio 7 d. 18.00 val. mokyklos aktų salėje.

Iki pasimatymo Jūsų mokykloje!

Š. m. gruodžio mėn. 19 ir 20 d. 18.00 val. kviečiame į 1–4 klasių muzikinę pasaką „Kalėdų stebuklas“.

Tėvelius ir vaikus, jaunimą ir senelius š. m. lapkričio 30 d. 18.00 val. Šaltiniečių bendruomenė jau antrą kartą maloniai kviečia į susiėjimą „Rudens sambariai“.