Aktualijos

Dėl vadovėlių surinkimo karantino metu

PANEVĖŽIO „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS

VADOVĖLIŲ, KNYGŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ SURINKIMO IŠ MOKINIŲ  KARANTINO METU TVARKA

                                

  1. Mokiniai privalo grąžinti visus mokyklai priklausančius vadovėlius, knygas ar kitus dokumentus:

1–4 kl. mokiniai iki birželio 5 d.

5–8 kl. mokiniai iki birželio 19 d.

  1. 1–4 kl. mokiniai vadovėlius, knygas ar kitus dokumentus, pagal iš anksto klasės mokytojo pateiktą sąrašą grąžina klasės mokytojai jos nurodytu  laiku.
  2. 5–8 kl. mokiniai vadovėlius, knygas ar kitus dokumentus pagal klasių vadovų pateiktą sąrašą grąžina bibliotekininkei L. Žilienei 2020 m. birželio 8–11 d. 9–15val.  į 126 kab. (dailės) arba 127 kab. (muzikos).
  3. Visi grąžinami vadovėliai, knygos ar kiti dokumentai turi būti sudėti į sandarų plastikinį maišelį. Maišelio turinys netikrinamas. Kartu su juo mokinys turi pateikti grąžinamų knygų sąrašą.
  4. Grąžinimo metu laikomasi saugaus 1 m atstumo, dėvimos apsauginės veido kaukės, pirštinės.
  5. Grąžindamas knygas mokinys ir jas priimantis asmuo pasirašo.
  6. Vadovėliai, knygos karantinuojami 24 val.
  7. Po karantino patikrinama ar visi pakuotėse esantys spaudiniai atitinka mokinio sąraše nurodytus leidinius.
  8. Mokiniams, negrąžinusiems vadovėlių ar knygų iki 1 punkte nurodytos datos, nebus išduodami pradinio ar pagrindinio ugdymo pažymėjimai.

Dėl vadovėlių surinkimo karantino metu

Vadovėlių surinkimo tvarka 1 priedas

Grąžinamų knygų sąrašas 2 priedas
Ankstesni įrašai


Informuojame, kad birželio 9 d. (1a) ir birželio 10 d. (1b) 18.00 val. mokyklos aktų salėje vyks būsimųjų pirmokų Tėvelių susirinkimas.

Gegužės 19 d. vakare vyko pirmoji mokomoji-pažintinė treniruotė lauko treniruoklių aikštelėje. Kviečiame į kitas treniruotes gegužės 21 ir 26 dienomis.

Kviečiame į treniruotes lauko treniruoklių aikštelėje.

Šaltiniečių bendruomenė prisijungė prie gausaus projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių būrio.

Mokymosi nuotoliniu būdu akimirkos, užfiksuotos 2020 m. balandį.