Vizija, misija

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Vizija

Patraukli progimnazija, puoselėjanti partneryste grįstus bendruomenės santykius, užtikrinanti aukštą kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę.

Misija

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija – ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį (1–4 klasės) ir pagrindinio ugdymo I pakopos (5–8 klasės) išsilavinimą. Bendrasis ugdymas labai svarbus, nes teikia viso būsimo išsilavinimo pagrindus. Jo kokybę liudija rezultatai. Mokykla orientuojasi į mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymąsi, aukštus mokymosi rezultatus bei kiekvieno mokinio pažangą.

 

Atnaujinta: 2016-08-25