Mokyklos įsivertinimo duomenys

2018 m.

2018 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas teminis 3-osios srities „Ugdymosi aplinkos“ temos „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ įsivertinimas. Didelę reikšmę mokykla teikia NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Susumavę visus surinktus duomenis išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI

Veiklos

kokybės įsivertinimo

rodiklis

Raktinis žodis

Veiklos aspektas

1.2.2.

Rezultatyvumas

Mokinių ugdymosi pasiekimai

2.3.2.

Veiklos, įvykiai ir nuotykiai

Visą bendruomenę buriantys renginiai

3.1.2.

Estetiškumas

Jaukios, estetiškos aplinkos kūrimas

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

2.3.2.

Santykiai ir mokinių savijauta

Mokinių elgesio kultūra. Patyčios.

2.4.1.

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys.

Individualios pažangos matavimas pamokoje.

Mokinių apklausa 2018

Mokytojų apklausa 2018

Tėvų apklausa 2018

Įsivertinimo ataskaita posėdžiui

 

2017 m.

2017 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas teminis 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ tyrimas.  Didelę reikšmę teikiame NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Mokykla rinko duomenis ir 2017 m. veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimo rodikliams patikrinti. Susumavę visus surinktus duomenis 2017 m. gruodžio mėnesį išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

 

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.2.2 Rezultatyvumas. Mokinių ugdymosi pasiekimai

2.3.2 Veiklos, įvykiai ir nuotykiai. Visą bendruomenę buriantys renginiai

3.1.2. Jaukios, estetiškos aplinkos kūrimas

4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Progimnazijos įvaizdžio formavimas

4.3.1. Mokytojų kompetencija

4.1.1. Tobulinimo kultūra. Pažangos siekimas įvairiose aktualiausiose veiklos srityse

 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.1.1. Mokinių elgesio kultūra

4.2.1. Bendradarbiavimo kultūra. Mokytojų, administracijos bendradarbiavimo kultūra

Veiklos stebėsenos rodikliai 2017

Lyderystė ir vadyba 2017

Mokinių apklausa 2017

Mokytojų apklausa 2017

Tėvų apklausa 2017

Mokinių elgesio gerinimas

Mokinių ugdymosi rezultatai

Mokinių ugdymosi rezultatai 2

Mokinių apklausa 2016

Tėvų apklausa 2016

Platusis įsivertinimas (mokytojai) 2016

Atnaujinta: 2019-08-14