Mokyklos įsivertinimo duomenys

2017 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas teminis 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ tyrimas.  Didelę reikšmę teikiame NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Mokykla rinko duomenis ir 2017 m. veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimo rodikliams patikrinti. Susumavę visus surinktus duomenis 2017 m. gruodžio mėnesį išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

 

 

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.2.2 Rezultatyvumas. Mokinių ugdymosi pasiekimai

2.3.2 Veiklos, įvykiai ir nuotykiai. Visą bendruomenę buriantys renginiai

3.1.2. Jaukios, estetiškos aplinkos kūrimas

4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Progimnazijos įvaizdžio formavimas

4.3.1. Mokytojų kompetencija

4.1.1. Tobulinimo kultūra. Pažangos siekimas įvairiose aktualiausiose veiklos srityse

 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.1.1. Mokinių elgesio kultūra

4.2.1. Bendradarbiavimo kultūra. Mokytojų, administracijos bendradarbiavimo kultūra

Veiklos stebėsenos rodikliai 2017

Lyderystė ir vadyba 2017

Mokinių apklausa 2017

Mokytojų apklausa 2017

Tėvų apklausa 2017

Mokinių elgesio gerinimas

Mokinių ugdymosi rezultatai

Mokinių ugdymosi rezultatai 2

Mokinių apklausa 2016

Tėvų apklausa 2016

Platusis įsivertinimas (mokytojai) 2016

Atnaujinta: 2018-02-20