Priėmimas į darbą

„Šaltinio“ progimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

1.Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

1.3. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;

1.4.  gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo (si) metodus pamokose;

1.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;

1.6.  pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

1.6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

1.6.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

1.6.4. gyvenimo aprašymą;

1.6.5. pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

1.6.6.  motyvacinį laišką.

 2. Pretendentų pranašumai:

2.1. pradinių klasių mokytojo darbo patirtis;

2.2. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;

2.3. gebėjimas rengti projektus, muzikuoti, įtraukti mokinius į kitą įdomią neformaliąją švietimo veiklą;

2.4. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

2.5. kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teisę dėstyti užsienio kalbą pradinėse klasėse;

2.6. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentų priėmimas  iki 2018 m. rugpjūčio 17 d.      

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8 iki 16.00 val.

 Galimi dokumentų pateikimo variantai:

1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Kniaudiškių g. 67, Panevėžys.

2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Kniaudiškių g. 67, LT-37131 Panevėžys.

3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@saltinio.panevezys.lm.lt.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

 

Pokalbis numatomas 2018 m. rugpjūčio 22 d. 14 val.

 

Zina Stripeikienė

Progimnazijos direktorė

Atnaujinta: 2018-06-28