Svarbios datos

1993 metų rugsėjo 1 diena.  Įkurta Panevėžio 20-oji vidurinė mokykla. Mokykloje buvo 19 pradinių klasių, kuriose mokėsi 480 mokinių, dirbo 23 mokytojai.
 
1994 metų rugsėjo 1 diena.  Pradėjo mokytis aukštesniųjų klasių mokiniai. Mokykloje buvo 1153 mokiniai, 80 mokytojų.
 
1995 metų gruodžio 11 diena.  Atidaryta erdvi mokyklos valgykla.
 
1996 metai.  Mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Ji nedidelė – 9 mokiniai.
 
1996 metai.  Pradėtas bendradarbiavimas su Danijos mokyklomis.
 
1997 metai.  Pradėtas profilinis mokymas. Pasirinkti humanitarinis ir realinis profiliai.
 
1998 metai.  Mokykla pažymėjo savo 5-metį. 
 
1998 metų lapkričio 27 diena.  Mokykla pavadinta „Šaltinio“ vardu.
 
1999 metų vasario 3 diena.  Išrinktas pirmasis mokinių prezidentas.
 
1999 metų rugpjūtis.  Įrengta nauja bibliotekos skaitykla.
 
1999 metų rugsėjis.  Sudarytos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Pradinių klasių korpuso antrojo aukšto rekreacijos zonoje įrengtas žaidimų kambarys.
 
2003 metai.  Pradėtas bendradarbiavimas su Švedijos mokyklomis.
 
2003 metų lapkritis.  Mokykloje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir finansų ministrė Dalia Grybauskaitė. Buvo aptartas mokyklos stadiono statybos finansavimas.
 
2004 metų vasaris.  Mokykla pažymėjo savo 10-metį.
 
2004 metų rugsėjo 1 diena.  Atidarytas mokyklos stadionas.
 
2004 metų spalis.  10 klasės mokinė Reda Nakrošiūtė išrinkta į Lietuvos moksleivių parlamentą.
 
2005 metai.  Mokyklą baigė didžiausia (100 mokinių) dešimtoji abiturientų laida.
 
2005 metai.  Pradėtas bendradarbiavimas su Latvijos mokyklomis.
 
2005 metų rugsėjis.  Sudaryta pirmoji pailgintos darbo dienos grupė pirmųjų klasių mokiniams.
 
2008 metų rugsėjo 1 diena.  Mokykla, rengdamasi tapti pagrindine, naujuosius mokslo metus pradėjo be 11-ųjų klasių. 
 
2009 metų gegužė.  Mokykla pažymėjo savo 15 metų jubiliejų.
 
2009 metai.  Mokyklą baigė paskutinė keturioliktoji abiturientų laida.
 
2009 metų rugsėjo 1 diena.  Mokykla tapo pagrindine.
 
2009 metų lapkričio 27 diena.  Įkurtas mokyklos istorijos muziejus.
 
2011 metai.  Informacija apie ugdymo(si) rezultatus pradėta teikti elektroniniame dienyne.
 
2011 metų rugsėjo 1 diena.  Atsisakyta popierinių dienynų ir 5—10 klasių pažymių knygelių.
 
2013 metai.  Pagrindinę mokyklą baigė 4-oji dešimtokų laida.
  
2013 metų rugsėjo 1 diena.  Mokykla tapo progimnazija.
 
2014 metų kovo 5 diena.  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp penkių „Šaltinio“ vardą turinčių Lietuvos mokyklų.
 
2014 metų gegužė.  Mokykla pažymėjo savo 20 metų jubiliejų.
 
1993–2015 metai.  Mokyklai vadovavo direktorė Adelė Bakienė.
 
2015 metų gruodžio 23 diena.  Progimnazijos direktore tapo Zina Stripeikienė.

 

2016 metų rugsėjo 1 diena. Mokiniai pradėjo nešioti mokyklines uniformas.

Atnaujinta: 2017-03-27