Šaltiniečių bendruomenė

MIELI ŠALTINIEČIAI

 

Maloniai kviečiame visus

Pas mus – linksmus Šaltiniečius.

Mes siūlom tapt bendruomenės nariu.

Nuo šiolei laiką leisime kartu. 

 

Čia mokysim vieni kitus, keliausim,

Sportuosim, šoksim, pramogausim.

Sukursime tradicijas kartu.

Su Šaltiniečiais bus smagu!!!

 

 

KVIEČIAME

Neseniai įsikūrusi Šaltiniečių bendruomenė kviečia visus norinčius tapti jos nariais. Kartu pakvieskite šeimos narį, draugą, kaimyną ir ateikite pas mus.

Bendruomenės valdyba

 

Prašymas įstoti
Nario anketa

 

BENDRUOMENĖS STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

2016 m. balandžio 7d. „Šaltinio“ progimnazijos salėje įvyko Šaltiniečių bendruomenės steigiamasis susirinkimas. Jo metu buvo pristatyti ir patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas bendruomenės pirmininkas, kolegialus valdymo organas – valdyba, taip pat bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuosianti revizijos komisija. Svarstyti ir nustatyti Šaltiniečių bendruomenės mokesčiai – stojamasis ir kasmetinis nario mokestis.

 

DOKUMENTAI

Valdymo organai
Bendruomenės įstatai

 

TRUMPAI APIE BENDRUOMENĘ

Šaltiniečių bendruomenė įregistruota 2016 m. birželio 2 d. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, pelno nesiekiantis juridinis asmuo, veikiantis Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazijos rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijantis jos apylinkių gyventojus, ir (ar) dirbančius, ir (ar) kaip kitaip susijusius su Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazija asmenis.

Veiklos tikslai – atstovauti Šaltiniečių bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Siekdama tikslų bendruomenė buria bendruomenės narius bendrai veiklai, skatina bendruomenės narių užimtumą.

Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje. Bendruomenės valdymo organai – visuotinis bendruomenės susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – bendruomenės pirmininkas.

 

KONTAKTAI

Pavadinimas

ŠALTINIEČIŲ BENDRUOMENĖ

Buveinės adresas:

Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

Fiksuoto ryšio telefonas

8 45 447331

Mobilusis telefonas

8 687 78073, 8 616 25454

Faksas

8 45 447331    

Elektroninis pastas

saltinieciai@gmail.com

Interneto svetainės adresas

www.saltinio.panevezys.lm.lt

PROJEKTAI

Šaltiniečių bendruomenė 2017 ir 2018 m. įgyvendina projektą „Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams“, kuriam gautas Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas – 5000 eurų.

PLANUOTI DARBAI

  • Sporto aikštyno atnaujinimas: bus remontuojama susidėvėjusi sporto įranga, įrengtos šiukšliadėžės, poilsio suoliukai, atnaujinta tinklinio aikštelė.
  • Poilsio erdvių įrengimas: bus įrengta lauko estrada (pritaikyta poilsiui, bendravimui ir renginių organizavimui).
  • Pažintinių erdvių įrengimas: „Pajautos takas“, „Knygų namelis“, „Lauko galerija“.

 

ATLIKTI DARBAI (iki 2018 m. sausio mėn.)

  • Sporto aikštyne pakeisti visi suoliukai, įrengta daugiau šiukšliadėžių. Nupirktos naujos krepšinio lentos, lankai, tinkleliai.
  • Mažojoje krepšinio aikštelėje bus įrengta tinklinio aikštelė. Yra nupirktas naujas tinklinio tinklas, įrengtos šiukšliadėžės, nudažyti stovai. Aikštelėje utilizuoti avarinės būklės stovai, pašalinta suplyšusi danga.
  • Pavasarį bus pastatyta lauko estrada, suoliukai žiūrovams. Lauko estradoje bus organizuojami bendruomenės renginiai, vieta bus pritaikyta gyventojų poilsiui, maloniam bendravimui. Medžiagos estrados įrengimui nupirktos, tačiau dėl netinkamų oro sąlygų (lietaus) statybos darbai atidėti iki pavasario.
  • Nupirktos visos medžiagos „Pajautos tako“, „Knygų namelio“, „Lauko galerijos“ gamybai. Šiuo metu vyksta gamybos darbai. Pavasarį džiaugsimės naujomis pažintinėmis erdvėmis.
  • Nupirkta 32 m² pavėsinė, kurią naudosime bendruomenės organizuojamų renginių metu.

 

BENDRUOMENĖS RENGINIAI

Dėžučių šventinėms dovanėlėms gamyba

2019 m. balandžio 11 d. Šaltiniečių bendruomenės narės, mamos su vaikais progimnazijos dailės kabinete dalyvavo praktiniame užsiėmime „Dėžučių mieloms dovanėlėms gaminimas“, artėjant šv. Velykoms pasisėmė idėjų, kaip sukurti originalų dovanėlės įpakavimą artimiesiems, draugams. Užsiėmimą organizavo rusų kalbos mokytoja Vida Jarmalavičienė ir technologijų mokytoja Auksuolė Urbonienė.

Adventinė vakaronė

2018 m. gruodžio 11d. Šaltiniečių bendruomenė pakvietė visus į jau tradiciniu tapusį renginį „Rudens sambariai“. Šis susiėjimas buvo kiek kitoks nei anksčiau vykę. Tėveliai ir vaikai, jaunimas ir seneliai rinkosi į adventinę vakaronę „...ir duris uždarius eina laikas“, kurią daina pradėjo „Šaltinio“ progimnazijos ansamblis „Šaltinėlis“. Daugiau adventinio laikotarpio dainų, darnių sutartinių susirinkusieji išgirdo  iš Panevėžio folklorinio ansamblio „Pulkelis“. Kartu su šio kolektyvo nariais šaltiniečiai pasimokė ne tik dainų, bet ir ratelių bei įdomių žaidimų. Susikaupimo ir rimties šiam ypatingam vakarui suteikė vakaronėje apsilankęs Panevėžio Švč. Trejybės kunigas Vitalijus Kodis. Jo išmintingi žodžiai apie adventą ir Kalėdų laukimą privertė suklusti ir susimąstyti tiek jaunus, tiek senus. Buvo gera niekur neskubėti, pamiršti rūpesčius ir po bendros maldos visiems kartu paragauti vaišių nuo adventinio stalo. Vakaras buvo šiltas, jaukus ir prasmingas.

Šaltiniečių kelionė į Anykščius

Šaltiniečių bendruomenės nariai 2018 m. spalio 13 d. projekto „Kartos kartu“ lėšomis keliavo po Anykščių kraštą, Arklio muziejuje dalyvavo edukacinėje duonos kepimo programoje. Šaltiniečiai aplankė Puntuko akmenį, Medžių lajų taką, Siauruko muziejų, Arklio muziejų, pasivaikščiojo po Anykščius.

Šaltiniečių bendruomenės Pavasario sporto šventė 2018

Jau ne pirmą kartą vasarėjant progimnazija pakviečia visus Šaltiniečių bendruomenės narius, svečius į Pavasario sporto šventę.

Ji iš pat ryto mokyklos pradinukams prasidėjo pramogomis mokyklos kieme ant batutų, vėliau prie mokinukų prisijungė ir kiti mažieji mikrorajono gyventojai. Norinčiųjų veidukus įvairiais motyvais gražino Vaikų kambario „Sraigė“ vadovė Gintarė Mockevičienė. Tuo pačiu metu 5–8 klasių mokiniai dalyvavo sportinėse-edukacinėsė veiklose ne tik savo mokykloje, bet ir lankėsi R. Sargūno sporto gimnazijoje, Sporto rūmuose, PKKSC baseine, Panevėžio moksleivių namuose. Čia jiems užsiėmimus vedė žinomi treneriai Remigijus Jakubauskas, Kęstutis Trumpis, Rytis Navarauskas , Ieva Klimašauskienė ir kiti.

Po pietų vyko iškilmingas sporto šventės atidarymas. Renginys, kaip ir priklauso, buvo pradėtas improvizuotu orkestro pasirodymu. Nesvarbu, kad „muzikantai“- progimnazijos moksleiviai, bet jie sužavėjo visus vaidyba, tikrais instrumentais, scenine apranga, už kuriuos mokykla dėkoja Perekšlių pučiamųjų orkestrui „Saulutė“ ir jos vadovei Ligitai Bilevičienei. Skambant trankioms melodijoms, šokėjos pakvietė klasių komandas, visus dalyvius apeiti garbės ratą aplink stadioną, pasirodyti ir pasidžiaugti būsima smagia prasminga diena. Eisenos priekyje žygiavo „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Ji vėliau atidarė šventę. Po smagaus šokio prasidėjo linksmosios estafetės. Iš viso kūno kultūros mokytojos D. Dambrauskienė ir A. Kuncevičienė sugalvojo net 8 skirtingas rungtis. Varžėsi ne tik vaikai, į kai kurias rungtis įsijungė ir tėveliai. Mokiniams patiko rungtys su vandens pilnais balionais, manekenų laistymas, dviejų bėgimas apsimovus vienomis kelnėmis ir kiti žaidimai. Azarto netrūko ir virvės traukimo varžybose. Pralaimėjusių, liūdinčių nebuvo, nes tėveliai savo klasių komandas apdovanojo valgomais prizais, o mokyklos direktorė Z Stripeikienė – šventės rėmėjus: L. Mockevičienę, R. Sabeckienę, A. Bieliūno tėvelius, taip pat miesto gimnazijų atstovus, padėjusius teisėjauti sporto varžybose.

Smagiai susėdę ant pievutės, klausydamiesi kantri muzikinės grupės „Lėvena“ pasirodymo, visi vaišinosi koše. O jos buvo net trys didžiuliai katilai – pasportavus košė, virta Rasos Sabeckienės, ypač skani. Vakarėjant po atviru dangumi norintys žiūrėjo Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį „Dvi saujos“.

Prasminga įdomi veikla dar labiau suvienijo „Šaltinio“ progimnazijos ir mikrorajono bendruomenę.

Atmintis gyva, nes liudija

2018 m. sausio 12 d. 18.30 val. „Šaltinio“ progimnazijos kieme prasidėjo minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Šaltiniečių bendruomenė prisiminė tragiškus 1991 metų sausio 13-osios įvykius ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę. Mokyklos languose buvo uždegtos atminimo žvakelės, kieme – atminimo laužas. Šaltiniečiai dainavo Laisvės dainas, dalinosi prisiminimais, šildėsi skautų paruošta karšta arbata. Renginio dalyviai kieme iš žvakučių sudėjo simbolinį neužmirštuolės žiedą, nes mes prisimename, kodėl esame laisvi.

Rudens sambariai

2017 metų paskutinę rudens dieną „Šaltinio“ progimnazijoje vyko tikrų tikriausias rudeninis pavakarojimas „Rudens sambariai“. Tai jau antrus metus vykstantis Šaltiniečių bendruomenės susibūrimas. Dainoms, šokiams ir rateliams neliko abejingas nei vienas užsukęs į sambarius. Troškulį malšinome gaspadinės gira, o stalai linko nuo pačių suneštų kaimiškų vaišių. Buvome viena didelė šeima su savo paprastumu ir meile artimui, kaip buvo kitados tikrame lietuviškame kaime... Renginyje pasirodė ir visą vakarą bendruomenę linksmino progimnazijos mokinių kapela „Šaltinis“ ir folklorinis ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Virginija Skupienė); Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys) ir etnografinis ansamblis „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys ir Asta Jurevičienė); Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio folklorinis ansamblis „Gegužraibė“ (vadovė Virginija Stundžienė); Joniškio rajono Kirnaičių kultūros namų folklorinis ansamblis „Klėčia“ (vadovas Gediminas Andrašiūnas). Ačiū JŪMS visiems už bendrystę.

Atnaujinta: 2019-04-24