Šaltiniečių bendruomenė

MIELI ŠALTINIEČIAI

 

Maloniai kviečiame visus

Pas mus – linksmus Šaltiniečius.

Mes siūlom tapt bendruomenės nariu.

Nuo šiolei laiką leisime kartu. 

 

Čia mokysim vieni kitus, keliausim,

Sportuosim, šoksim, pramogausim.

Sukursime tradicijas kartu.

Su Šaltiniečiais bus smagu!!!

 

 

KVIEČIAME

Neseniai įsikūrusi Šaltiniečių bendruomenė kviečia visus norinčius tapti jos nariais. Kartu pakvieskite šeimos narį, draugą, kaimyną ir ateikite pas mus.

Bendruomenės valdyba

 

Prašymas įstoti
Nario anketa

 

BENDRUOMENĖS STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

2016 m. balandžio 7d. „Šaltinio“ progimnazijos salėje įvyko Šaltiniečių bendruomenės steigiamasis susirinkimas. Jo metu buvo pristatyti ir patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas bendruomenės pirmininkas, kolegialus valdymo organas – valdyba, taip pat bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuosianti revizijos komisija. Svarstyti ir nustatyti Šaltiniečių bendruomenės mokesčiai – stojamasis ir kasmetinis nario mokestis.

 

DOKUMENTAI

Valdymo organai
Bendruomenės įstatai

 

TRUMPAI APIE BENDRUOMENĘ

Šaltiniečių bendruomenė įregistruota 2016 m. birželio 2 d. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, pelno nesiekiantis juridinis asmuo, veikiantis Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazijos rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijantis jos apylinkių gyventojus, ir (ar) dirbančius, ir (ar) kaip kitaip susijusius su Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazija asmenis.

Veiklos tikslai – atstovauti Šaltiniečių bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Siekdama tikslų bendruomenė buria bendruomenės narius bendrai veiklai, skatina bendruomenės narių užimtumą.

Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje. Bendruomenės valdymo organai – visuotinis bendruomenės susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – bendruomenės pirmininkas.

 

KONTAKTAI

Pavadinimas

ŠALTINIEČIŲ BENDRUOMENĖ

Buveinės adresas:

Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

Fiksuoto ryšio telefonas

8 45 447331

Mobilusis telefonas

8 687 78073, 8 616 25454

Faksas

8 45 447331    

Elektroninis pastas

saltinieciai@gmail.com

Interneto svetainės adresas

www.saltinio.panevezys.lm.lt

 

Atnaujinta: 2017-06-08