Pedagogai

Vardas, pavardė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Zina Stripeikienė

Mokyklos direktorė

Metodininko

Dalia Vašėtienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalba

II vadybinė

Metodininko

Rūta Vainauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Anglų kalba

 

Lina Andrikonytė

Pradinis ugdymas Mokytojo

Aldona Banienė

Bibliotekos tarnautoja

Mokytojo

Vida Baronienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Sigita Bekerienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Miglė Česnelienė Etika, pradinis ugdymas Mokytojo

Daiva Dambrauskienė

Kūno kultūra

Metodininko

Celestinas Daukantas

Technologijos

Metodininko

Gintarė Grinkė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Jolita Graičiūnienė

Geografija

Vyresniojo mokytojo

Meilutė Greičiuvienė

Pradinis ugdymas, tikyba

Metodininko

Dalia Gudienė Logopedė Metodininko

Vladas Izdūnis

Etika

Metodininko

Vida Jarmalavičienė

Rusų kalba

Metodininko

Gitana Jasaitienė

Fizika

Vyresniojo mokytojo

Vilius Jėčius

Dailė, technologijos

Metodininko

Žiedė Ketvirtienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Aušra Klevečkienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Džiuginta Kropienė

Specialioji pedagogė

Metodininko

Aušrinė Kuncevičienė

Kūno kultūra

Vyresniojo mokytojo

Vaida Kuodytė

Socialinė pedagogė

Metodininko

Liucija Lašinienė Lietuvių kalba Vyresniojo mokytojo

Ramunė Liesytė

Istorija

Metodininko

Reda Maknevičienė

Anglų kalba

Metodininko

Silvija Masienė

Matematika

Metodininko

Vilma Morkevičienė

Matematika

Metodininko

Vaida Ogintienė Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo

Rita Paurazienė

Rusų kalba

Metodininko

Geta Pečiulienė

Pradinis ugdymas

Tikyba

 

Metodininko

Daiva Ragažinskienė Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo
Andrius Rusakevičius Anglų kalba Vyresniojo mokytojo

Asta Saikauskienė

Šokis

Metodininko

Anorina Samuilienė Lietuvių kalba Vyresniojo mokytojo
Lina Skyrienė Muzika Vyresniojo mokytojo

Virginija Skupienė

Muzika

Metodininko

Audronė Sruogienė

Informacinės technologijos

Metodininko

Jolanta Švėgždienė

Lietuvių kalba

Metodininko

Auksuolė Urbonienė

Technologijos, chemija

Metodininko, mokytojo

Snaigė Varanauskienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Aurelija Vaičiulionė

Vokiečių kalba

Metodininko

Dalė Venslovienė

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo mokytojo

Loreta Žilienė

Bibliotekininkė

 

Ramūnė Žiūkienė

Anglų kalba

Metodininko

Atnaujinta: 2019-04-10