Naujienos

Birželio 10–11 d. organizuotos pažintinės karjeros ugdymo dienos „Šok į tėvų klumpes, skirtos mokinių susipažinimui su profesijomis ir karjeros galimybėmis.

Dėl karščių nevyks tradicinės pamokos

Birželio 12, 13 ir 14 dienomis dėl labai aukštos oro temperatūros tradicinės pamokos progimnazijoje nevyks. Informaciją apie organizuojamas veiklas rasite TAMO dienyne.

Birželio 7 dieną vyko smagi 1–4 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė.

Birželio 5 d. vyko nuotaikinga „Pavasario sporto šventė“.

Gegužės 30 dieną progimnazijos stadione vyko 1–4 klasių mokinių šokių šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Informuojame, kad jau sudaryti 2019–2020 m.m. pirmų klasių sąrašai. Dėl

asmens duomenų apsaugos jų negalime skelbti viešai. Tad dėl informacijos

prašytume kreiptis į mokyklos raštinę (tel. 867773072) arba direktoriaus

pavaduotoją ugdymui D. Vašėtienę (111 kab.; tel. 867771098). 

Gegužės 30 d. 18.00 val. progimnazijos stadione vyks 1–4 klasių mokinių šokių šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šventę organizuoja šokio mokytoja Asta Saikauskienė. Kviečiame visus bendruomenės narius, o ypač šokėjų tėvelius! 

Progimnazijoje kartą per savaitę organizuojamos „Įdomiosios pertraukos“.

Būsimųjų pirmokų pamokėlės vyks birželio 11, 12 ir 13 dienomis nuo 18 valandos.

„Pavasario sporto šventės 2019“ programa.